Vabilo na 43. redni letni občni zbor Čebelarskega društva Črenšovci, ki bo v nedeljo 27. 1. 2019 ob 10.00 uri v Gostišču Pri studencu v Nedelici.

DNEVNI  RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora
  1. delovnega predsedstva
  2. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  3. verifikacijske komisije
 3. Poročila o delovanju društva v letu 2018 in dokončanje projekta » MEDOVITA«
  1. predsedniško poročilo – poročilo o delu upravnega odbora,
  2. blagajniško poročilo – bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
  3. nadzornega odbora
  4. verifikacijske komisije
 4. Razprava po poročilih
 5. Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2018
 6. Program dela in finančni plan za leto 2019
 7. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2018
 8. Izvolitev delegatov skupščine ČZS – 1 delegat – , ČZDP – 4 delegati,
 9. Sprejem novih članov
 10. Beseda gostov
 11. Razno

 

V pričakovanju, da se boste 43. občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo z čebelarskim pozdravom

 

     Naj medi!                                                                                    

0 Shares
Share
Tweet
+1