O nas

Čebelarsko društvo Črenšovci deluje na področju štirih občin: Občina Črenšovci, Občina Odranci, Občina Turnišče in Občina Velika Polana. Društvo šteje 31 članov, ki v svojih čebelnjakih poseduje blizu 2000 čebeljih družin. Ponosni smo da je število čebeljih družin nekoliko poraslo glede na pretekla leta. S pomočjo krovne organizacije Čebelarske zveze Slovenije med čebelarje razdelimo veliko literature na tematiko promocije čebelarskih izdelkov,zasaditev medovitih rastlin, pomen vpliva čebel in drugih opraševalcev na okolje. Čebelar se vsako leto sooči z različnimi bolezni in zajedalci, ki ogrožajo zdravje čebeljih družin. Pri tem nam pomaga gospa mag. Lidija Matavž z NVI Murska Sobota.

Od začetka aprila, ko se temperatura v ozračju segreje nad 15 stopinj C in vse do pozne jeseni je za čebelarja najaktivnejše obdobje okrog čebelnjaka. Spomladi poskrbi da se čebelja družina čim hitreje razvije in pripravi na prve pomladne paše. Prvo medenje se v Pomurju prične s cvetenjem sadnega drevja in oljne ogrščice. Sledi najpomembnejša paša na akaciji, ki lahko ob ugodnem vremenu, dobro napolni medišča panjev. Čebelarji ki prevažajo čebele, se po končanem medenju akacije odpravijo v gozd, ostali doma skrbijo, da ima čebelja družina vedno dovolj hrane za dober razvoj. Po zadnjem točenju medu oziroma v drugi polovici avgusta poskrbimo za zatiranje zajedalca – varoze v čebelji družini. Obenem oskrbimo čebeljo družino z dovolj zaloge hrane in jih pripravimo na zimo. V zimskem času čebelar pripravlja in popravlja čebelrsko opremo, udeležuje se strokovnih izobraževanj in usposabljanj in prebira čebelarsko literaturo.

Vsako leto pristopimo k vseslovenski akciji »Medeni zajtrk v vseh slovenskih vrtcih in šolah«. Z akcijo želimo ozaveščati otroke o pomenu uživanja čebeljih pridelkov in uporabo medu v prehrani. Odpravimo se na ogled mednarodnega čebelarskega sejma v Beogradu, organiziramo debatne večere o aktualnih problemih, udeležba na strokovnih usposabljanjih, ki jih izvaja Javna svetovalna služba za čebelarstvo.

Ozaveščanje potrošnikov o pomenu rabe medu in medenih izdelkov v prehranski verigi je vedno večje. Zagotoviti želimo čim več in čim bolj kakovostnih izdelkov. Zavedamo se, da se kakovost izdelka ne prenaša s police ne polico ampak iz roke v roko. Spodbujamo vse potrošnike, da medene izdelke kupujete pri lokalnih čebelarjih.

Jure Tikvič