UČNE DELAVNICE – MEDOVITA

V okviru projekta VZPOSTAVITEV TEMATSKE POTI MEDOVITA – LAS PDL smo izvedlo več izobraževalnih delavnic s ciljem izobraževanja občanov. Cilj je bil izboljšanje poznavanja življenja čebel in ostalih opraševalcev, pri tem pa preživeti kar največ časa v naravi in na prostem.

Izobraževalna delavnica: Kako bomo zaščitili zdravje čebel v letu 2018, Žižki, 11.07.2018

Izobraževalna delavnica je bila namenjena čebelarjem in vsem, ki so zainteresirani za dodatno znanje s področja čebelarstva, zdravstvenega varstva čebele in varovanja narave.
V uvodnem delu je bil predstavljen projekt Vzpostavitev tematske poti medovita, pomembnost varovanja narave in sajenja medovitih rastlin v okviru projekta.
V nadaljevanju je veterinarka Mateja Ratiznojnik je spregovorila o boleznih čebel, prenašanju bolezni, ter načinih tretiranja zdravil in zatiranja bolezni čebel. Posebno pozornost je namenila novim preparatom na osnovi mravljične in oksalne kisline, ter evidentiranju uporabe zdravil. Delavnica se je nadaljevala z DNEVOM ODPRTIH VRAT. Udeleženci so poskušali čebelje proizvode in izmenjevali lastna spoznanja in izkušnje.


Mateja Ratiznojnik: »Pomembnost sledljivosti uporabe zdravil v čebelarstvu««


Izobraževalna delavnica: Apiterapevtski čebelnjak, Melinci, 15.09.2018

Delavnico je vodil Štefan Šemen, licencirani izvajalec APITERAPIJE. 20 udeležencev delavnice je spoznalo potek izvajanja apiterapije (AEROSOL). Udeleženci so pokazali velik interes za celovito predstavitev poteka apiterapije, kot prodaje čebelarskega produkta. Delavnica, ki je trajala 2 uri, se je zaključila s pokušino medenih izdelkov, ogledom APITERAPEVTSKEGA ČEBELNJAKA in urejene okolice ob reki Muri. Delavnica se je nadaljevala z DNEVOM ODPRTIH VRAT.

Izobraževalna delavnica: Praktični prikaz dela z oksalno kislino, Trnje, 11.10.2018
Mateja Ratiznojnik je pripravila praktičen prikaz tretiranja oksalne kisline. Posebno pozornost je namenila pravilni izbiri pravega časa tretiranja oksalne kisline, saj je uporaba oksalne kisline v čebeljem panju dovoljena samo enkrat v tekočem letu. To je zelo pomembno, saj je oksalna kislina učinkovita samo takrat, ko v panju ni pokrite čebelje zalege. Prav tako je bil prikazan različen način tretiranja v nakladnem in v AŽ panju. Delavnica se je nadaljevala z DNEVOM ODPRTIH VRAT.

Ostale delavnice v okviru projekta V okviru projekta VZPOSTAVITEV TEMATSKE POTI MEDOVITA – LAS PDL

Fotografije delavnic

Učenci osnovnih šol Odranci, Črenšovci in Bistrica so na delavnicah izvedli naravoslovne dneve. Seznanili so se s pravili obnašanja v naravnem okolju in v okolici čebelnjaka. Spoznali so čebelnjak in njegov pomen za čebelo. Spoznali so domovanje čebel (čebelji panj) in njihov življenjski cikel.
Učenci so spoznali čebelarjevo orodje in zaščitna oblačila, s katerim se srečuje pri delu s čebelami. Prikazan jim je bil notranji del panja, kjer so skozi zaščitno mrežo opazovali gibanje in delo čebel (primer: učni čebelnjak čebelarja Mateja Duha v Odrancih). Spoznali so postopek pridobivanja medu, izdelke iz medu oz. medeno pecivo ter sam med.
Seznam izvedenih delavnic:
• Naravoslovni dan z učenci OŠ Črenšovci in Bistrica; Delavnica: Filip Kociper in ČD Črenšovci
• Naravoslovni dan z učenci prve triade OŠ Odranci; Delavnica: Matej Duh in ČD Črenšovci
• Naravoslovni dan z učence OŠ Beltinci; Delavnica: Štefan Šemen