Predstavitev projekta TEMATSKA POT MEDOVITA

Zaradi pomanjkanja urejenih površin, namenjenih sprehajanju, teku, druženju in igram na prostem za povprečnega občana, ki se ne ukvarja aktivno s športom, je potrebno ustvariti pogoje in možnosti za preživljanje prostega časa v naravnem okolju. 

Z vzpostavitvijo gibalne vasi in tematske poti so aktivirane občinske zelene površine, namenjene druženju in rekreaciji v naravi. Nastaja gibalna vas, obogatena z zgodbo o čebeli. Pot, zasajena z medonosnimi rastlinami poteka mimo čebelarjev z učnimi čebelnjaki. Tematska pot Medovita bo prispevala k razumevanju pomena čebele in ostalih opraševalcev, vloge in dela čebelarjev, izdelkov iz medu, ter spodbujala prebivalce k zasaditvi medonosnih rastlin in postavitvi hotelov za žuželke.

Obiskovalce lahko pot prehodijo, prekolesarijo ali pretečejo. Ob tem lahko pokusijo dobrote lokalnih čebelarjev in ostalih ponudnikov. Vključeni sta tudi kulturna in naravna dediščina lokalnega okolja. Ustvarjajo se pogoji za razvoj API turizma in širše zelene turistične ponudbe. Z vzpostavitvijo učnih čebelnjakov je postavljena trajna ponudbo za osnovnošolce, mladino in vaščane za trajno izobraževanje s področja sonaravnega življenja s čebelo in naravo.

Povzetek:

  • Tematska pot Medovita v dolžini 39 km
  • Urejeni učni čebelnjaki
  • Izobraževalni dogodki, ki prispevajo k povečanemu razumevanju pomena čebele in ostalih opraševalcev ter vloge in dela čebelarjev
  • Izboljšani pogoji za aktivno preživljanje prostega časa v naravi
  • Izboljšano stanje športnorekreacijske infrastrukture na območju LAS, ustvarjena gibalna vas

0 Shares
Share
Tweet
+1